Impressum

Jan Bergner – POTENZIALGUIDE©

Eignungsdiagnostik – Trainings – Coachings – Beratung – Zertifizierter DNLA-Berater

Steuer-Nr.: 339/5976/3386

Konzept & Umsetzung

Marc Brands – #MARKENJOKER©